Lapsilähtöinen työskentely

Haluamme auttaa perheitä muutokseen, vaikean elämäntilanteen tai kriisin yli pehmein keinoin. Työskentelemme aina tarpeen mukaan vanhemman/ vanhempien kanssa / yhdessä koko perheen kanssa / erikseen lapsen tai lasten kanssa. Lasten kanssa työskentelyssä käytämme hyväksi havaittuja lapsilähtöisiä työmenetelmiä ja keinoja. Koko perheen kanssa työskennellessä etenemme myös pehmein keinoin, esimerkiksi mukavia perhetehtäviä apuna käyttäen.

Pääsiäinen 151   Pääsiäinen 161