Tietoa meistä

PERHEOHJAAJAT ESITTÄYTYVÄT

Susanna on koulutukseltaan perushoitaja, lasten ja nuorten erityisohjaaja sekä sosionomi (amk), suuntautumisena varhaiskasvatus ja perhetyö. Susannalla on myös lastentarhanopettajan pätevyys. Susanna on vahvistanut omaa ammatillista osaamistaan myös täydennyskoulutusten avulla, opiskellen mm. lapsilähtöistä työskentelyä ja käyden perhearviointikoulutuksen. Susanna on työskennellyt perheiden parissa vuodesta 2007 alkaen, perhetyöntekijänä, lastentarhanopettajana sekä vs. koulukuraattorina. Sitä ennen vanhustyössä vuodesta 1990 lähtien.

Susanna tekee Peppilotan tiimissä pääosin lastensuojelutyötä sekä hyvinvointipaletin alla olevia palveluita.

Anna-Leena on koulutukseltaan yhteisöpedagogi; humanistisen ja kasvatusalan tutkinto (amk). Anna-Leena on vahvistanut omaa ammatillista osaamistaan täydennyskoulutusten avulla, opiskellen mm. ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentaja-koulutuksen ja aistiohjaajaksi. Anna-Leena on työskennellyt ihmisläheisessä työssä vuodesta 2005 alkaen, toimien henkilökohtaisena avustajana ja perushoitajana vanhus- ja vammaistyössä. Lisäksi Anna-Leena on työskennellyt lastensuojeluyksikön ohjaajana, työtehtävänä nuoren kokonaisvaltainen kuntoutus ja perhetyö.

Anna-Leenan vastuulla Peppilotan tiimissä on ammatillinen tukihenkilötyö, hän tekee myös lastensuojelutyötä tarpeen mukaan.

Marja on koulutukseltaan lähihoitaja, suuntautumisena kuntoutus sekä sosionomi (amk), suuntautumisena palveluohjaus. Marja on suorittanut myös erityispedagogiigan perusopinnnot. Marja on työskennellyt vuodesta 2008 lähtien ihmisläheisessä työssä, toimien perhetyöntekijänä, mielenterveyskuntoutujien kuntoutusohjaajana ja sosiaaliohjaajana, perhepäivähoitajana sekä henkilökohtaisena avustajana. Lisäksi Marja  on toiminut reilun kolme vuoden ajan lastensuojelun tukihenkilönä.

Marja tekee Peppilotan tiimissä lapsiperheiden kotipalvelua sekä tarpeen mukaan myös lastensuojelutyötä.

Karita on koulutukseltaan lähihoitaja, suuntautumisena mielenterveys- ja päihdetyö. Karita suorittaa parhaillaan päihdetyön täydentävää tutkintoa. Karita on työskennellyt vuodesta 2015 ihmisläheisessä työssä, toimien mielenterveyskuntoutujien kuntoutusohjaajana, perhetyöntekijänä ja henkilöäkohtaisena avustajana.

Karita tekee Peppilotan tiimissä pääosin lapsiperheiden kotipalvelua.

Jouko on koulutukseltaan lähihoitaja, suuntautumisena mielenterveys- ja päihdetyö. Jouko suorittaa parhaillaan täydentävää päihdetyön ammattitutkintoa. Jouko on aloittanut työskentelyn lasten ja nuorten parissa vuonna 1992 Asemanlapset ry:n Walkkers toiminnassa ja ollut perustamassa myös muita vapaaehtoisyhdistyksiä. Viimeisten noin kymmenen vuoden aikana Jouko on toiminut mm. tukihenkilö- ja perhekotityössä sekä nuorten mielenterveyskuntoutustyössä.

Tiimimme tekee työtä suurella sydämellä sekä vahvalla ja monipuolisella ammattitaidolla, perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä lisäämiseksi. Mikäli haluat tietää meistä enemmän, ota yhteyttä Susannaan, puh. 045-615 6000.